Νευρωνικά Δίκτυα

Όσοι φοιτητές θέλουν να εγκαταστήσουν το SNNS να έρθουν σε επαφή με τον φοιτητή Βαγγέλη Διγγελίδη στο email vangelisdin12@gmail.com για να συνεννοηθούν.