Νέα έκδοση ωρολόγιου προγράμματος

Εχουν γίνει κάποιες αλλαγές που αφορούν στα μαθήματα:
Β” Εξάμηνο: Τεχνικές Προγραμματισμού
Στ” Εξάμηνο: Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη
Στ” Εξάμηνο: Πολυμέσα
Στ” Εξάμηνο: Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
Κ.Ράντος
Ωρολογιο Εαρ 2017 v2.3