Μεταφορά Ημερομηνίας Εξέτασης (Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης)

Ανακοινώνεται ότι, ύστερα από αίτημα των φοιτητών που παρακολούθησαν το μάθημα ¨Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης», η εξέταση στο μάθημα μεταφέρεται από την Δευτέρα 27-6-2016 στην Παρασκευή 24-6-2016 και ώρα 12.00 έως 14.00.