Μαθήματα Καθηγητή Γ.Παπακώστα

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφή εργαστηρίων:

Αναγνώριση Προτύπων: Έναρξη θεωρίας 4/10/16 – Η εγγραφή στο εργαστήριο γίνεται με τη χρήση της φόρμας.

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων: Έναρξη θεωρίας 6/10/16 – Η εγγραφή στο εργαστήριο γίνεται με τη χρήση της φόρμας.

Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός: Έναρξη θεωρίας 7/10/16 – Η εγγραφή στο εργαστήριο γίνεται με τη χρήση της φόρμας.