Λογική και Λογικός Προγραμματισμός – Εργαστηριακές ομάδες

Στο παρακάτω αρχείο βρίσκονται οι ομάδες του εργαστηρίου Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Τμήματα