Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές – Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές – Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος «Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές» όλα τα μέλη των ομάδων που θα παρουσιάσουν τα κινούμενα ρομπότ που έχουν κατασκευάσει προκειμένου να αναδειχθεί το καλύτερο σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρχή του εξαμήνου και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕ 2018-2019), θα πρέπει να βρίσκονται στο εργαστήριο Windows II την Παρασκευή 11/1/2019 στις 10:00.

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει σε powerpoint στοιχεία που αφορούν το κόστος κατασκευής, τους αλγόριθμους και τη θεωρία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί. Θα πρέπει επίσης να παραδώσει τη γραπτή εργασία σε CD ή DVD. Το περιεχόμενο της εργασίας περιγράφεται στο έγγραφο ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕ 2018-2019 στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Όταν τελειώσουν οι παρουσιάσεις από όλες τις ομάδες θα γίνει και η αξιολόγηση των τριών πρώτων κριτηρίων.

Ο Διδάσκων