Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές – Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών και Διαγωνισμός

Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές – Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών και Διαγωνισμός

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος «Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές» όλα τα μέλη των ομάδων που θα παρουσιάσουν τα κινούμενα ρομπότ που έχουν κατασκευάσει και θα διαγωνιστούν για την ανάδειξη του καλύτερου σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρχή του εξαμήνου και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕ 2016-2017) θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα Α1 την Τρίτη  17/1/2017 στις 10:30 π.μ.

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει σε powerpoint στοιχεία που αφορούν το κόστος κατασκευής, τους αλγόριθμους και τη θεωρία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί από τις υπόλοιπες ομάδες. Θα πρέπει επίσης να παραδώσει τη γραπτή εργασία σε CD ή DVD. Το περιεχόμενο της εργασίας υπάρχει επίσης στο έγγραφο ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕ 2016-2017 που υπάρχει στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Όταν τελειώσουν οι παρουσιάσεις από όλες τις ομάδες τότε θα μεταφερθούμε σε άλλο χώρο για να γίνει και η αξιολόγηση των τριών πρώτων κριτηρίων.

Η ανάδειξη της καλύτερης εργασίας και η απονομή του βραβείου θα γίνει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα αφού εξεταστούν και όλες οι γραπτές εργασίες.

Οι Διδάσκοντες