Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές

Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές

Ανακοινώνεται ότι η Θεωρία και οι Ασκήσεις Πράξης στο μάθημα «Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές» δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου λόγω απουσίας του Διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων