Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

1) Η Τελική Εξέταση των Εργαστηρίων θα γίνει την Τετάρτη 13 /1 και Πέμπτη 14/1 . Οι σπουδαστές αναμένεται να προσέλθουν στο εργαστήριο που είναι εγγεγραμμένοι . Κατάσταση με τους εγγεγραμμένους σπουδαστές ανά εργαστήριο θα ανακοινωθεί στη σελίδα του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση.

Εξεταστέα ύλη : Συναρτήσεις , Πίνακες , Αρχεία .

Βαθμολογία :
70% Τελική Εξέταση + 30% Προαιρετική Εργασία
ή
100% Τελική Εξέταση

2) Η Τελική Εξέταση των σπουδαστών που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Εργαστήριο θα γίνει την Πέμπτη 14/1 στις 17:00 στα WINDOWS με παράδοση και προφορική εξέταση της ‘ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ’ σύμφωνα με την από 23/12/2015 σχετική ανακοίνωση που βρίσκεται στη σελίδα του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση .

3) Την Πέμπτη 7/1 τα Εργαστήρια δεν θα γίνουν λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. Καθώς ο κύριος στόχος αυτών των εργαστηρίων ήταν η επίλυση αποριών όλοι οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kmitsa@teiemt.gr για τυχόν απορίες που έχουν , με απαραίτητο το Ονοματεπώνυμό τους στο θέμα του μηνύματος.

Καλή Χρονιά , με Υγεία και Πρόοδο σε Όλους !

Η Διδάσκουσα,

Μήτσα Κατερίνα