Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Εργαστήρια

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Εργαστήρια

Έναρξη Εργαστηρίων :   Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 , 12:00  π.μ. , Αίθουσα Windows I

 

                                              Ολοκλήρωση Εγγραφών   

Την  Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015  ,  10:45  π.μ. στην Αίθουσα Α2 αναμένονται  :

α)  Οι σπουδαστές  που  δεν ολοκλήρωσαν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους  σε Τμήμα .

β)  Οι  σπουδαστές  που επέλεξαν  (μετά την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου) το Τμήμα  Ε6   και λόγω πληρότητας  πρέπει να κατανεμηθούν σε άλλο .  Συγκεκριμένα  ,  αναμένονται  οι σπουδαστές με  ΑΕΜ  :

3730
3810
3827
3809
3843
3801
3724
3776
3723
3771
3811
3697
3787
3773
3840
3721
3719
3798
3777
3802
3845
3706

 

 Σημείωση /Προσοχή:   ΔΕΝ  αναμένονται οι   σπουδαστές παλαιότερων εξαμήνων που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο και πρόκειται να  δηλώσουν  Τελική Εξέταση.  Θα έχουν   δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης.

 

Η Διδάσκουσα

Μήτσα Αικατερίνη