Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Ε): Τελική εξέταση

Η τελική εξέταση στο εργαστήριο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Οι φοιτητές που το παρακολουθούν για πρώτη φορά θα δόσουν κανονικά στα τμήματα που είναι εγγεγραμμένοι (αλλαγή τμημάτων θα επιτρέπεται για σοβαρό λόγο και μόνο αν υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με τον διδάσκοντα) στις 9/1/2019 (Τμήματα Δρ. Καζανίδη) και στις 10/1/2019 (Τμήματα κ. Τσουκαλά).

Οι φοιτητές που έχουν κοπεί από βαθμό και θα δώσουν τελική εξέταση μόνο, θα προσέλθουν την Τετάρτη 16/01/2019 στις 14.00 στην αίθουσα ΕΠΥΣ (εργαστήριο Unix).