Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Αναβολή μαθήματος

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό της 16/1/2017 αναβάλλεται λόγω κλήσης του διδάσκοντα ως ένορκου.