Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο – ΟΜΑΔΕΣ Β

Τα εργαστήρια των ομάδων Β της Μ. Δευτέρας δεν θα πραγματοποιηθούν. Τα εργαστήρια των ομάδων Β θα πραγματοποιηθούν μετά τις γιορτές.