Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού: Παρουσιάσεις Εργασιών στις 14/1 και 16/1

Οι παρουσιάσεις των ομαδικών εργασιών θα γίνουν στις 2 τελευταίες διαλέξεις του μαθήματος την Τρίτη 14/1/2020 και την Πέμπτη 16/1/2020 (ώρα 10.00 – 14.00 στην Αίθουσα Α2).
Η κατανομή των ομάδων στις δύο μέρες υπάρχει στο αρχείο που επισυνάπτεται. Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί έως την Κυριακή 12/1/2020 ανεξάρτητα από την ημερομηνία παρουσίασης.

Ο διδάσκων