Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού – Παρουσίαση Τελικών Εργασιών

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού – Παρουσίαση Τελικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι η παρουσίαση των τελικών εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού» θα γίνει την Τρίτη 24/1/2017 στις 17:00 -19:00 (Ασκήσεις Πράξης).
Οι ομάδες που έχουν να παρουσιάσουν εργασία θα πρέπει να κάνουν μία σύντομη παρουσίαση και να παρουσιάσουν την τελική εφαρμογή που έχουν αναπτύξει.
Ταυτόχρονα θα παραδώσουν όλο το υλικό που έχουν ετοιμάσει σε  CD ή DVD όπως ακριβώς αναφέρεται στο έντυπο ανάληψης και ολοκλήρωσης γραπτής εργασίας (από την ιστοσελίδα του μαθήματος).
Προκειμένου να γίνει το πρόγραμμα παρουσιάσεων παρακαλούνται αντιπρόσωποι από κάθε ομάδα να μου στείλουν ένα e-mail με το οποίο θα δηλώνουν την πρόθεση της ομάδας τους να παρουσιάσει την εργασία τους.

Τη Δευτέρα 16/1 και την Τρίτη 17/1 θα γίνουν τα τελευταία μαθήματα στη θεωρία και τις ασκήσεις πράξης.

Ο Διδάσκων