Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Τελικά Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τελικά τμήματα του εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση», όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από τις δηλώσεις βρίσκονται στον σύνδεσμο.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας