Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Οδηγίες Εξέτασης ΕΕ 2021

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με αυτοματοποιημένο τεστ που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης και ανάπτυξης μέσω τις πλατφόρμας moodle (http://moodle.dcie.teiemt.gr/).

Η εξέταση θα ενεργοποιηθεί 18/06/2021 13:15μμ και θα απενεργοποιηθεί 14:00 μμ. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 45 λεπτά. Δυνατότητα έναρξης του τεστ θα υπάρχει και μετά την 13:15μμ ωστόσο, η ολοκλήρωση της εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 14:00μμ.

Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει:

1. Να έχετε κάνει reset στον υπολογιστή σας.
2. Να έχετε δοκιμάσει την σωστή λειτουργία της κάμερας και του μικροφώνου σας.
3. Να έχετε συνδεθεί στο Zoom (πληροφορίες σύνδεσης καθώς και η ύλη του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση(http://moodle.dcie.teiemt.gr/), στις Ανακοινώσεις) στις 13:00μμ μέσα από το οποίο θα γίνει η ταυτοποίηση σας με την προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας. Η ταυτοποίηση σας θα γίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της εξέτασης.
4. Να μπείτε στην σελίδα του μαθήματος στο Moodle στην ενότητα «Εξέταση ΕΕ 2021″. Η εξέταση θα είναι διαθέσιμη μετά την 13:15μμ.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης, οι ερωτήσεις θα έρχονται διαδοχικά. Εφόσον έχετε απαντήσει σε μια ερώτηση, θα έρχεται η επόμενη χωρίς να μπορείτε να επιστρέψετε πίσω και να διορθώσετε μια απάντηση σε προηγούμενη ερώτηση.

Σημειώσεις

1. Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την επικαιροποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού e-mail σας όπως είχε ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.
2. Θα πρέπει να έχετε εγγραφή στο μάθημα στο Moodle (http://moodle.dcie.teiemt.gr/) και στο προφίλ σας (στο moodle) θα πρέπει να έχετε βάλει το ιδρυματικό λογαριασμό e-mail σας καθώς και το σωστό όνομα και επώνυμο.

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας