Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Εξέταση Εργασιών Θεωρίας

Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Εξέταση Εργασιών Θεωρίας

Η εξέταση των εργασιών της θεωρίας του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» θα γίνει την Παρασκευή στις 13:00 στην Α1 αίθουσα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας