Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Εργαστήριο

Λόγω της παρούσης κατάστασης, το εργαστήριο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» θα διεξαχθεί εξ’αποστάσεως με την χρήση του εργαλείου Google Meet, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα διδασκαλίας (Τετάρτη 17:00-18:00), με έναρξη την 18/3. Η συμμετοχή στο εργαστήριο γίνεται μέσω του συνδέσμου που έχει ανακοινωθεί στην σελίδα του μαθήματος στην ασύγχρονη εκπαίδευση.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας