Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Αναβολή Μαθήματος

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» (Θεωρία και Εργαστήριο) την 26/2/2020 αναβάλλεται λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.
Οι ώρες θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας