Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προκηρύσσει τέσσερις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα συνημμένα για περισσότερες πληροφορίες.