Υποτροφίες φοιτητών ακαδημαϊκού έτος 2020-2021

Στο πλαίσιο της πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο» έχει αναρτηθεί η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υποτροφίες φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Για κάθε τμήμα της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας αντιστοιχούν 20 υποτροφίες (συμπεριλαμβανομένου των παλαιών τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημιακά). Επιπρόσθετα τροποποιήθηκε το κριτήριο της επιτυχούς εξέτασης των μαθητών του προγράμματος σπουδών από 75% σε 50% με σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθεια σε μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών.

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι στις 12/04/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Παρακάτω θα βρείτε τα link που μπορείτε να επισκεφθείτε για περισσότερες πληροφορίες:

· Τμήμα Πληροφορικής : https://www.cs.ihu.gr/view_announcement.xhtml?id=296

· Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Καβάλας: http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care