Υπενθύμιση – Παρουσιάσεις στην Εισαγωγή στον προγραμματισμό του Ιστού

Οι ημερομηνίες παρουσιάσεων για τις ομάδες είναι οι ακόλουθες:

Τετάρτη 23/5/2018 Ομάδες 01 έως 13

Τετάρτη 30/5/2018 Ομάδες 14 έως 24

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 09.30