Ηλεκτρικά Κυκλώματα Εργαστήριο __Τελική εξέταση

Την Πέμπτη 27/1/22 στις 12:00, θα γίνει η τελική εξέταση του εργαστηρίου στον χώρο του ΕΗΚ
Κατά την διάρκεια των εξετάσεων επιτρέπονται μόνο οι σημειώσεις του εργαστηρίου σε έντυπη μορφή ή και σε ηλεκτρονική (χρήση usb).