«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων», Παρουσίαση-Εξέταση Εργασιών (05/06/2019 και 07/06/2019)

«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων», Παρουσίαση-Εξέταση Εργασιών (05/06/2019 και 07/06/2019)

Το πρόγραμμα παρουσιάσεων-εξετάσεων των ομαδικών εργασιών, έχει ως εξής:

Τετάρτη 05/06/2019
Ομάδα Ώρα Εξέτασης
#01 17:00-17:30
#03 17:30-18:00
#04 18:00-18:25
#05 18:25-18:55
#06 18:55-19:25
#07 19:25-19:55
#08 19:55-20:25
#09 20:25-20:55
#11 20:55-21:25

Παρασκευή 07/06/2019
Ομάδα Ώρα Εξέτασης
#13 17:00-17:25
#15 17:25-17:50
#16 17:50-18:20
#17 18:20-18:50
#18 18:50-19:20
#19 19:20-19:50
#21 19:50-20:15
#22 20:15-20:40
#23 20:40-21:00
#24 21:00-21:30
#25 21:30-22:00
#26 22:00-22:30