Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων – Οδηγίες Διεξαγωγής Εξέτασης – Εαρινού Εξαμήνου

Δείτε το έγγραφο (Οδηγίες Διεξαγωγής Εξέτασης) που έχει αναρτηθεί στην ασύγχρονη εκπαίδευση (http://moodle.dcie.teiemt.gr) του μαθήματος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.