Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων – Εργασία Εξαμήνου (Β Μέρος)

Ενημερώνονται οι φοιτητές πως αναρτήθηκε στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση το Β Μέρος της Εργασίας Εξαμήνου.

Υπενθυμίζουμε πως η εργασία του μαθήματος (όλα τα ΜΕΡΗ) είναι υποχρεωτική και συμμετέχει στο 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος. Η γραπτή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί κατά την εξεταστική περίοδο συμμετέχει 70%.

Με εκτίμηση,