Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων – Εργασία Εξαμήνου (Μέρος Β) & Διδακτέα Ύλη

Αγαπητοί Φοιτητές

Στα ειδικά θέματα βάσεων δεδομένων υπάρχει Υποχρεωτική Ατομική Εργασία (πιλοτικό Project) σε Oracle που θα συμμετέχει 30% στη συνολική βαθμολογία, ενώ η Εξεταστική θα συμμετέχει στο 70%.

Σας ενημερώνω πως αναρτήθηκε στην ασύγχρονη εκπαίδευση και το Μέρος Β (15%) της υποχρεωτικής εργασίας εξαμήνου.

Όσον αφορά την εξεταστική ή ύλη είναι όλα τα έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ασύγχρονη εκπαίδευση -εκτός από τις ενότητες του οπτικού προγραμματισμού με Java Swing.

Με εκτίμηση,
Β.Τσουκαλάς