Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων – Διαδικασία Αξιολόγησης & Εργασία Εξαμήνου

Αγαπητοί Φοιτητές

Στα ειδικά θέματα βάσεων δεδομένων υπάρχει Υποχρεωτική Ατομική Εργασία (πιλοτικό Project) σε Oracle που θα συμμετέχει 30% στη συνολική βαθμολογία, ενώ η Εξεταστική θα συμμετέχει στο 70%.

Σας ενημερώνω πως αναρτήθηκε στην ασύγχρονη εκπαίδευση το Μέρος Α (15%) της υποχρεωτικής εργασίας εξαμήνου.
Θα υπάρξει και Μέρος Β (15%) με αντικείμενο την PL/SQL που θα αναρτηθεί μετά τις 10 Απριλίου.

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ή σκοπεύουν να δηλώσουν το μάθημα Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων να συνδεθούν στην πλατφόρμα Διαχείρισης Ομάδων Μαθημάτων (https://courses.cs.ihu.gr) και να δηλώσουν ομάδα παρακολούθησης (υπάρχει μόνο μία ομάδα).

(Σας ενημερώνω επίσης πως το επόμενο εξάμηνο (ακαδημαικό έτος 2022-23) δεν θα διδάξω το μάθημα).

Με εκτίμηση,
Β.Τσουκαλάς