Γραφικά Υπολογιστών

Η θεωρία του μαθήματος και οι ασκήσεις πράξης θα γίνονται κάθε Πέμπτη 17:00-20:00 στην Α2.
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος.
Κ.Ράντος