Γραφικά Υπολογιστών – Έναρξη μαθημάτων τη Τετάρτη 24/02/2021

Η θεωρία και η ασκήσεις πράξης του μαθήματος «Γραφικά Υπολογιστών» θα ξεκινήσουν κανονικά από απόσταση από τη Τετάρτη 24/02/2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, η θεωρία 8:00-10:00 και οι ασκήσεις πράξης 10:00-11:00. Το link σύνδεσης στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ και το passcode μπορείτε να τα βρείτε στη συνέχεια, και θα ανέβουν σύντομα και στην πλατφόρμα Moodle του μαθήματος.

Join URL: https://zoom.us/j/91850041226
Passcode: 609282