Φροντιστηριακά μαθήματα «Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών»

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος, ότι κατά την διάρκεια του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθούν εβδομαδιαία φροντιστηριακά μαθήματα μέσω zoom στην ύλη του μαθήματος από τον υποψήφιο διδάκτορα Δημήτρη Πολύζο (Πληροφορίες αναφορικά με το Zoom υπάρχουν στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle).
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι τις παρακάτω μέρες και ώρες:
Τρίτη : 9-11 πμ (Θεωρία)
Πέμπτη : 9-11 πμ (Εργαστήριο)
Για κάθε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email : dbpolyz@cs.ihu.gr
Το επικουρικό έργο είναι στα πλαίσια της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΙΠΑΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και συμμετέχει το τμήμα Πληροφορικής.