ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου για λόγους δημόσιας υγείας και αποτροπής της εξάπλωσης του κορονοϊού εντός των Υπηρεσιών του κόμβου της Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. η εξυπηρέτηση των φοιτητών – πολιτών από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ή όταν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά θα εξυπηρετούνται δια ζώσης μετά από προγραμματισμένη συνάντηση (ραντεβού)

Απο τη Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής