Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Εργαστήριο

Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Εργαστήριο

Η εξετάσεις των εργαστηρίων για όλες τις ομάδες θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 23/1/2017 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Ομάδα Ε1 9:00
Ομάδα Ε2 10:00
Ομάδα Ε3 11:00
Ομάδα Ε4 12:00

Οι φοιτητές που δίνουν μόνο τελική εξέταση καλούνται να προσέλθουν σε όποιο από τα παραπάνω τμήματα επιθυμούν.