Εξετασθέα ύλη στα μαθήματα Μεταγλωττιστές και Λειτουργικά Συστήματα

Εξετασθέα ύλη στους Μεταγλωττιστές

Από το βιβλίο «Πραγματολογία των γλωσσών προγραμματισμού»

1. Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή, όλο

2. Κεφάλαιο 2 – Σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού, σελ. 65-102,μέχρι δηλ. την ανοδική συντακτική ανάλυση

3. Κεφάλαιο 3 – Ονόματα, εμβέλεια και δέσμευση, σελ. 123-159

4. Κεφάλαιο 9 – Αφαίρεση δεδομέμων και αντικειμενοστραφείς γλώσσες, σελ. 439-472

Η παραπάνω ύλη υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του μαθήματος και των εξετάσεων, οι σελίδες 1-76 των ξενόγλωσσων σημειώσεων έχουν ένα υποσύνολο του υλικού της πραγματολογίας, σε πιο αναλυτική παρουσίαση ορισμένων σημείων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά.
Επίσης στην ύλη είναι και οι σελίδες 315-319 των ξενόγλωσσων σημειώσεων, όπου γίνεται περιγραφή της αρχιτεκτονικής της Java Virtual Machine.

Εξετασθέα ύλη στα Λειτουργικά Συστήματα

Από το βιβλίο του Tanenbaum,

Κεφάλαιο 1, Εισαγωγή (σελ. 31-117)
Κεφάλαιο 2, Διεργασίες και Νήματα (σελ. 123-220)
Κεφάλαιο 3, Διαχείριση Μνήμης (σελ. 227-309)

Τις σημαντικότερες έννοιες τις είχαμε διευκρινήσει στις παραδόσεις, όμως όλο το υλικό πρέπει να διαβαστεί με την σειρά για να υπάρχει συνέχεια και να μην δημιουργούνται κενά.

Οι ξενόγλωσσες σημειώσεις είναι βοηθητικές, και για τις εξετάσεις το βιβλίο του Tanenbaum υπερκαλύπτει την ύλη.

Στέργιος Παπαδημητρίου
21-Δεκεμβρίου 2016