Εξετάσεις στον Προγραμματισμό του Παγκόσμιου Ιστού

Εξετάσεις στον Προγραμματισμό του Παγκόσμιου Ιστού

Η εξέταση θα γίνει μέσω Safe Exam Browser (SEB), έκδοση 3.1.1.
1. Κατεβάστε και εγκαταστείστε τον SEB.
2. Κατεβάστε από την σελίδα του μαθήματος από το τμήμα Εξετάσεις Σεπτέμβριος 2021, το αρχείο εκκίνησης.
3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο αρχείο εκκίνησης και θα ξεκινήσει η εξέταση. Σε αυτήν την φάση θα σας ζητηθεί ένα password από το SEB (2 φορές). Δώστε abc. Επίσης, θα πρέπει να θυμόσαστε το user name και password με το οποίο συνδέεστε στο moodle. Μετά την εκκίνηση της εξέτασης με τον SEB, οι password managers ΔΕΝ λειτουργούν.
4. Μεταβείτε στο τμήμα test-seb και εκτελέστε το test-quiz. Είναι δοκιμαστικό quiz για να ελέγξετε κατά πόσο η εγκατάσταση SEB λειτουργεί κανονικά. Εφόσον μπορείτε να πάρετε με επιτυχία το test-quiz, δεν θα έχετε πρόβλημα και με την κανονική εξέταση.
5. Κατά την ημερομηνία της εξέτασης (σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 10/09/2021) χρησιμοποιώντας το αρχείο εκκίνησης μεταβείτε στο τμήμα με τίτλο Εξετάσεις Σεπτέμβριος 2021 και πάρτε το quiz. Η εξέταση παραμένει ανοιχτή από 8:30πμ-9:05πμ., η διάρκειά της για κάθε εξεταζόμενο είναι 30 λεπτά.