Εξετάσεις Σεπτεμβρίου – Τηλεματική

Η ημέρα της τελικής εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι η Τετάρτη 08/9/2021 και ώρες 19:00 μέσω της πλατφόρμας zoom.
Στη σελίδα του μαθήματος στο moodle θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για το μάθημα.
Μην ξεχάσετε να αποδεχθείτε την Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής (Συναίνεσης) στην Εξέταση στο link στο https://courses.cs.ihu.gr του μαθήματος μέχρι την Δευτέρα 06/09/2021 στις 23:59.

Παρακαλείστε να ενημερωθείτε εγκαίρως.

Ο Διδάσκων
Κωνσταντίνος Βλυσνάκης