Εξετάσεις Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη

Εξετάσεις Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη

Την Πέμπτη, 2/6/2022 συνεχίζονται οι εξετάσεις του μαθήματος Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη. Οι φοιτητές που έχουν παραδώσει εργασία καλούνται να προσέλθουν ώστε να εξεταστούν.