Εξετάσεις Εργαστηρίου Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εξετάσεις Εργαστηρίου Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Όσοι φοιτητές παρακολουθούν το εργαστήριο Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού αυτό το εξάμηνο θα εξετασθούν την βδομάδα απο 9 έως 13 Δεκεμβρίου κανονικά στο εργαστηριακό τμήμα που παρακολουθούν.
Όσοι φοιτητές έχουν το εργαστήριο μόνο για τελική εξέταση θα εξεταστούν στο εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου στις 17:00.