Εξετάσεις Εργαστηρίων Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης & Ενσωματωμένα Συστήματα

Η εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6-6-2019 στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων:
1. Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης, 11.00πμ – 12.00πμ
2. Ενσωματωμένα Συστήματα, 12.00πμ – 13.00μμ
Ο διδάσκων.