ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Όσοι φοιτητές αντιμετώπισαν προβλήματα σύνδεσης στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», και «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα που θα βρουν εδώ: https://forms.gle/nyVTfs1RhSqQ9LEAA μέχρι την Πέμπτη 24/9. Ως email χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το email της σχολής. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη βδομάδα σε ώρες και ημέρες που θα ανακοινωθούν.
Κ.Ράντος