Εξέταση του εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη».

Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου για τα τμήματα Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4, όπως φαίνεται λεπτομερώς στο συνημμένο (βλέπε παρακάτω).

Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου θα εξεταστούν όσοι/ες είναι για τελική εξέταση στο Τμήμα 1, όπως φαίνεται λεπτομερώς στο συνημμένο. Οι επιπλέον φοιτητές/τριες για τελική εξέταση, που δεν χωρούν στο Τμήμα 1, θα εξεταστούν την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου μετά το Τμήμα 1 όπως προσέρχονται, μέχρι ώρα 15:00.

Φοιτητές/τριες των τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4 που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση της Πέμπτης 7 Ιανουαρίου, μπορούν να εξεταστούν την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου μαζί με τους φοιτητές/τριες που είναι για τελική εξέταση όπως προαναφέρθηκε.

Επιτρέπεται μία μόνον εξέταση.

Ο διδάσκων καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος