Εξέταση Σεπτεμβρίου – Μάθημα Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος Θεωρίας Συστήματα Μικροϋπολογιστών, την Παρασκευή 7/9/2018, οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλίο του μαθήματος ΜΟΝΟ για το μέρος της εξέτασης των ασκήσεων, στο θεωρητικό κομμάτι θα εξεταστούν με κλειστές σημειώσεις.