Εξέταση μαθήματος «Προστασία και ασφάλεια συστημάτων υπολογιστών»

Οι οδηγίες και οι κανόνες εξέτασης του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle.
Κ.Ράντος