Εξέταση Εργαστηρίου -Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ που υπάρχουν  στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση για τη εξεταστέα ύλη  και έχοντας μαζί σας τις σημειώσεις  σας η εξέταση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Την Τετάρτη 25-5-2016  στις  13:00 στην αίθουσα Α1 για τους σπουδαστές με  ΑΕΜ :
2718
2807
2850
3156
3232
3317
3431
3445
3452
3463
3512
3621
3631
3697
3703
3706
3711
3716
3717
3719
3721
3728
3731
3736
3742
3743
3744
3748
3749
3753
3755
3761
3762
3768
3771
3776
3789
3792
3796
3801
3805
3806
3809
3810
3814
3822
3827
3836
3849

Την Πέμπτη 26-5-2016 στις 11:00 στην αίθουσα Α1 για τους σπουδαστές με ΑΕΜ :

3221
3222
3269
3602
3643
3686
3696
3703
3704
3712
3713
3714
3715
3724
3725
3726
3729
3732
3733
3735
3737
3745
3750
3754
3756
3757
3758
3760
3766
3770
3782
3785
3787
3788
3789
3797
3799
3808
3811
3812
3815
3820
3823
3824
3829
3830
3835
3837
3838
3839
3842
3847
3851