Εξέταση εργαστηρίου «Δίκτυα Υπολογιστών»

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει τη Δευτέρα 14/1 και Τετάρτη 16/1 (τις ώρες του εκάστοτε τμήματος).
Η τελική εξέταση για όσους δεν παρακολουθούσαν φέτος το εργαστήριο θα γίνει την Τετάρτη 9/1 και ώρα 09:00.
Τη Δευτέρα 17/12 και Τετάρτη 19/12 θα γίνει το τελευταίο μάθημα του εργαστηρίου.
Κ.Ράντος