Εξέταση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και εργασίες

Στην εξέταση του Σεπτεμβρίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν ολοκληρώσει την δήλωση συναίνεσης και έχουν υποβάλει βελτιωμένες εργασίες έως και τις 8/9/2020 στον αντίστοιχο σύνδεσμο στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle (Ασύγχρονη).

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει στο ακόλουθο δωμάτιο του ZOOM https://zoom.us/j/92364042060 με κωδικό 670816