Εργαστήριο «Τεχνικές Προγραμματισμού» – Αλλαγές Τμημάτων

Εργαστήριο «Τεχνικές Προγραμματισμού» – Αλλαγές Τμημάτων

Ανακοινώνεται ότι το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Προγραμματισμού» θα διεξάγεται εφεξής από τον κ. Μωυσιάδη Ελευθέριο.
Για το λόγο αυτό τα τμήματα του εργαστηρίου αλλάζουν ημέρα και ώρα διεξαγωγής, ως εξής:
ΤΠ1, από Τετάρτη 15:00-17:00 σε Παρασκευή 08:00-10:00.
ΤΠ2, από Τετάρτη 17:00-19:00 σε Παρασκευή 10:00-12:00.
Όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί να ενταχθεί στο άλλο τμήμα, να επικοινωνήσει με τον έως τώρα διδάσκοντα Τσιμπερίδη Ιωάννη (g_tsimperidis@yahoo.gr)