Εργαστήριο Ρομποτικής και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Μηχανής

Εργαστήριο Ρομποτικής και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Μηχανής

Ανακοινώνεται ότι λόγω του Φεστιβάλ ΒΠ το 1ο εργαστηριακό μάθημα του μαθήματος «Ρομποτική – Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής» θα γίνει τη Δευτέρα 16/10/2017 10:00-12:00. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο να είναι παρόντες σε αυτό το μάθημα (θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του εργαστηρίου και θα δοθούν σημειώσεις). Το μάθημα που θα χαθεί θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων Δρ. Θεόδωρος Παχίδης