Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων

Οι βαθμολογίες της 1ης Εργαστηριακής Εξέτασης του εργαστηρίου Μικροϋπολογιστικών συστημάτων έχει αναρτηθεί έξω από το γραφείο του κ. Πογαρίδη (4ο ΤΟΛ).

Οι επιτυχόντες μόνο θα έρχονται όλοι μαζί πλέον σε ένα τμήμα, στις 10:00 π.μ. κάθε Τετάρτη.